OECD Dijital Ekonomi Görünümü 2020 Raporu Yayınlandı

Karşılaştırmalı kanıtlar aracılığıyla durumu analiz eden rapor; dijital ekonominin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için gerekli olan düzenleyici uygulamalar ve politika seçenekleri hakkında detaylı bilgiler içeriyor.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD tarafından yayınlanan Dijital Ekonomi Görünümü 2020 raporu, dijital ekonomide ortaya çıkan fırsatları ve zorulukları inceleyerek analiz ediyor.

Yayınlanan rapor, hem arz hem de talep tarafındaki gelişmelere bütünsel bir bakış açısı sağlarken; yakınsama eğilimlerini ve politika gelişmelerini de mercek altına alıyor. Dijital dönüşümün ekonomileri ve toplumları nasıl etkilediği konusuna açıklık getirmesi amacıyla hazırlanan rapor, COVID-19 salgınının dijital dönüşümden kaynaklanan fırsatları ve zorlukları nasıl artırdığına da ayrıca dikkat çekiyor.

OECD Dijital Ekonomi Görünümü 2020 Raporu, 11 bölümden ve bölümlerde kendi içerisinde çeşitli alt başlıktan oluşuyor. Yapılan geniş kapsamlı araştırmayı ise 5 ana başlık altında özetlemek mümkün;

COVID-19 salgını, dijital dönüşümün tüm yönlerini güçlendirdi

COVID-19 salgınını kontrol altına almaya yönelik tedbirler, OECD ülkelerinin dijital teknolojilerle ilişkilerini derinden etkiledi. Bu süreçte dijital teknolojilere ve sunduğu hizmetlere olan küresel bağlılığımız, eğitim, sağlık gibi kritik konuları da kapsamaya başladı. İşletmelerde; dijital araçların kullanımı ve uzaktan çalışma opsiyonlarının uygulanma ve hızla yayılma oranı dünya genelinde arttı. Buna uzaktan eğitim ve e-ticaret hacmi de dahil.

Bu süreçte internet tabanlı ve bant genişliği yoğun faaliyetler, yüksek kaliteli bağlantı talebinde de artış yaşanmasına neden oldu. İhtiyaç parametlerinin değişmesi, dijital dönüşüme daha kapsayıcı yaklaşım sergileme gereksinimini de güçlendirdi. Ayrıca siber suçlular için verimli bir ortam yaratan COVID-19 sürecinde internet kullanım oranındaki artış, dijital güvenlik başlığının da ön plana çıkmasını ve kurumların; kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve paylaşılması hakkında kılavuzlar yayınlamasını sağladı.

OECD-Dijital-Ekonomi-Gorunumu-2020-Raporu-Yayinlandi-SkipAdds

OECD ülkeleri, dijital dönüşüm politikalarına ilişkin stratejik yaklaşımlarını güçlendiriyor

Dijital dönüşüm, ekonomileri ve toplumları birbiriyle ilişkili bir şekilde etkilediği için hükümetlerin uyguladığı stratejik yaklaşımların da döneme uygun bir şekilde güncellenmesi ihtiyacını doğurdu. Otuz dört OECD ülkesinde bulunan başbakanlıklar, bakanlıklar veya hükümetin en üst düzeylerinde politika koordinasyon merkezleri, bütünlüğü korumaya devam etmek için kendi dijital stratejilerine sahip.

Bu stratejik yaklaşım özellikle gelişmekte olan teknolojiler bağlamında da kendini açıkça gösteriyor. 2020 ortalarına kadar yapay zekanın, ekonomileri için büyük ticari fırsat oluşturabileceğine inanan 24 OECD ülkesi, kendi yapay zeka stratejisine sahipti. 2017’den bu yana da, birçok OECD ülkesi ulusal 5G stratejileri yayınlamaya devam ediyor.

Bağlantı ve işlem hızı OECD ülkelerinde artmaya devam ediyor

COVID-19 sürecinde iletişim abonelikleri de önemli ölçüde artış gösterdi. Son sekiz yılda, OECD’deki tüm sabit geniş bant abonelikleri içinde yüksek hızlı fiberin payı iki katından fazla arttı ve dokuz OECD ülkesinde en az yüzde 50’ye yükseldi. İşletmeler arasında, büyük ve küçük firmalar arasındaki erişim açığı OECD genelinde daraldı ve işletmelerin yüzde 93’ü 2019’da geniş bant bağlantısına sahip oldu.

OECD-Dijital-Ekonomi-Gorunumu-2020-Raporu-Yayinlandi-SkipAdds

OECD’de abonelik başına ortalama mobil veri kullanımı ise dört yılda dört katına çıktı. 2018’de bu rakam aylık 4,6 GB’a ulaşırken; yüksek hızlı mobil geniş bant planlarının fiyatları 2013 ile 2019 arasında yaklaşık yüzde 60 oranında düştü. Haziran 2020 itibariyle de, 22 OECD ülkesindeki belirli lokasyonlarda 5G ticari hizmetleri verilmeye başlandı.

OECD bölgesindeki iletişim gelirleri de, 1 472 milyar dolar rakamıyla 2008’de zirveye ulaştı. O zamandan beri, ekonomik döngünün doğasında olan çeşitli dalgalanmalarla, gelirler nispeten yüksek kaldı. Geçtiğimiz on yılda, gelirlerin ortalaması 1 330 milyar dolara kadar geriledi ve 2018’de 1 287 milyar dolar olarak sabit kaldı.

OECD-Dijital-Ekonomi-Gorunumu-2020-Raporu-Yayinlandi-SkipAdds

Sonuç olarak yüksek hızlı, geniş bant aralığına sahip internet kullanımını artıran OECD ülkeleri,yeni altyapı paylaşım biçimlerini teşvik etmek amacıyla yeni politikalar ve düzenleyici önlemler uyguluyor.

İnternet kullanımı hızla arttı ancak yaş grupları arasındaki uçurum hala devam ediyor

2019 yılında OECD ülkelerinde yetişkinlerin yüzde 70 ile yüzde 95’i interneti kullandı. Ve akıllı telefonlar internet erişimi için en çok tercih edilen cihazlar oldu. Günlük internet kullanımı da, 2014-19’a göre ortalama 30 dakika arttı.

Bununla birlikte, yaş grubuna veya eğitim düzeyine göre kullanımında gözlenen farklılıklar devam ediyor. Örneğin, 55-74 yaşları arasındaki yetişkinlerin yüzde 58’i internet kullanıyor. Bu rakam 55-74 yaş grubunun 2010’da yüzde 30 olan internet kullanım rakamlarına göre oldukça yüksek ancak 16-24 yaş grubunun yüzde 95 olan günlük internet kullanım oranı karşısında da oldukça geride kalıyor.

OECD-Dijital-Ekonomi-Gorunumu-2020-Raporu-Yayinlandi-SkipAdds

Büyük veri, işletmeler, tüketiciler ve hükümetler için yeni fırsatlar doğururken; güvenlik ve gizlilik konularında yeni şüpheler yaratıyor

Bu bölüm, dijital dönüşümün temel itici güçleri olan veya olma potansiyeline sahip olan çeşitli teknolojileri araştırıyor: yapay zeka (AI), blok zincir (Blockchain)nesnelerin interneti (IoT) dağıtılmış defter teknolojileri (DLT’ler) ve kuantum bilişim (Quantum Computing).

Verilerin kullanımı, ister üçüncü şahıslara satılsın, ister firmalar tarafından kendi ürünlerinin reklamını yapmak veya özelleştirmek için kullanılsın, iş modellerinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ortalama olarak, OECD’deki işletmelerin yüzde 12’si 2017’de büyük veri analizi gerçekleştirdi ve bu rakam büyük şirketler açısında bakıldığında ise yüzde 33 seviyelerine kadar ulaştı.

OECD-Dijital-Ekonomi-Gorunumu-2020-Raporu-Yayinlandi-SkipAdds

Yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi veri yoğunluklu teknolojiler, daha fazla tüketici seçeneği ve kişiselleştirme sunmaya başladı. Örneğin COVID-19 krizi, önemli yapay zeka Ar-Ge’si üretti. Ülkeler, virüsün yayılmasını gerçek zamanlı olarak izlemek ve tahmin etmek ve teşhisi hızlandırmak için yapay zeka araçlarına yöneldi. 

OECD ülkelerinin yüzde 80’inden fazlasının, yapay zeka ve büyük veri analitiğinin gizlilik ve kişisel veri korumaya yönelik en büyük zorluklar olduğunu bildirmesi, ülkelerin bu konulara yönelik özel stratejiler oluşturmasına neden oldu. 2020 ortalarına kadar 60 ülkenin yapay zeka stratejisi vardı. Ardından diğer ülkelerin de bu konuya eğilmesi, kuantum bilişim ve blok zincir konularının ayrıca ele alınmasını sağladı.

OECD-Dijital-Ekonomi-Gorunumu-2020-Raporu-Yayinlandi-SkipAdds

Avustralya, Çin, Almanya, Hindistan, İsviçre dahil olmak üzere birçok ülke blok zincir stratejisi yayınlarken; Fransa ve İtalya gibi ülkeler de bu konu üzerindeki yoğun çalışmalarını devam ettiriyor.

Raporunun tamamına OECD’nin internet sitesi üzerinden ulaşarak araştırma hakkında daha detaylı bilgiler edinebilirsiniz.

Görsel: OECD

4cfa1e48b355e0541a91ee37cc399d84?s=96&d=mm&r=g
Fatih Duranhttps://skipadds.com
Kurucu, Genel Yayın Yönetmeni

Bunlar da ilginizi çekebilir