Seni aramızda görmek bizi gerçekten mutlu etti!

Öncelikle bir tasarımın veya sanat eserinin neden sevildiğini bulmadan önce sevilebildiği için çok mutluyuz. Bir şeyi neden sevdiğimize dair çeşitli gerekçeler bulabiliriz ancak bunların gerçek nedenler olup olmayacağından emin değiliz. Bu gerekçelerin yalnızca fikirlerden ve en iyi tanımıyla yüzeysel şeylerden meydana geldiği kanaatindeyiz. Kısacası şu an senin de bulunduğun SkipAdds’de, kreatif endüstri gündeminde yaşanan gelişmeleri objektif bir şekilde incelemek ve bunu sana ulaştırmak istiyoruz.

Düşünüyoruz ki; reklamcılık sektörü, tasarım, resim ve heykel başlı başına birer görsel tecrübe ve sözcüklerse tamamıyla bambaşka. Görsel tecrübelerin iyileştirilebilmesi için gözün eğitilmesi gerektiği kadar bunların doğru bir şekilde ifade edilebilmesi için de sözcüklerin eğitilmesi gerektiğinin bilincindeyiz. Bu bilinçten yola çıkarak tasarım ve sanat üzerine yazmanın, onu eleştirmenin veya değerledirmenin de sınırlarının farkındayız. 

Bu sınırlar içerisinde görsel ve işitsel sanat dallarının içinde bulunduğumuz tüketim çağında kendisine yarattığı, çeşitli ekonomik nedenlerle yaratmak durumunda kaldığı, kreatif endüstrinin de; tutkulu, politik ve partizan ifadelerden rafine bir şekilde ifade edilmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Bu yüzden kreatif endüstri (Reklam, Tasarım ve Teknoloji) gündeminde yaşanan gelişmeleri, hem gözünü hem de sözcüklerini eğitmek isteyen kişiler için bir araya getirerek disiplinlerarası sınırlarda; rasyonel bir coşku ve ilham paylaşmayı hedefliyoruz.

Aramıza hoşgeldin! 

Bakalım bügün kreatif endüstri gündeminde neler olmuş?